Yhteystiedot ja kuoron historiaa

Mikkelin Laulusiskot on Suomen Naiskuoroliiton jäsen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Mikkelin Laulusiskot ry, hallitus ja siinä toimivien tehtävät sekä nimi-, osoite-, ja puh.no tiedot.

Johtaja ja taiteellinen joht. IRJA HALONEN, Punatulkunk.5, Mikkeli, 0400 545676

Varajohtaja 2019 alkaen Minna Puhakka, Kaisa Pöyryntie 10 B 4, 52300 Ristiina

Puh.joht. PIRJO KORTESNIEMI, Hanhikankaankatu 21 as.3, 050 3096606, pirjoliisa43@gmail.com

Varapuh.joht. Kyllikki Kaaja, Jokikatu 11, 50100 Mikkeli, puh. 050 5147555

Sihteeri LIISA HUTTUNEN, Seuralank.1 B, Mikkeli, 044 0150501, liisa.huttunen@surffi.fi 

Taloudenhoit. AIRI HAATAINEN, Ketunrinne 4 C 8, Mikkeli, 044 0172386, airihaatainen@gmail.com

MARJA ORRE, Seuralankatu 48, Mikkeli, 040 7051564

LEENA YLÖNEN, Airopolku 3 C 25, Mikkeli, 050 3260488

 

KUORON HISTORIAA...

Kuoro on perustettu tammikuussa 1950 Sotainvalidien Mikkelin naisjaoston kuoroksi. Se on rekisteröity itsenäisenä kuorona v. 1959 ja v. 1963 kuoron nimeksi on hyväksytty Mikkelin Laulusiskot ry.

Kuoro on Suomen Naiskuoroliiton jäsenkuoro ja kuuluu myös Suomen Laulajain ja Soittajain liiton (SULASOL) Etelä-Savon piiriin.

Opintotoimintaa harrastetaan Ok-SIVIS opintokeskuksen kautta. Vertaisopintoryhmissä harjoitellaan uusia lauluja kolmi-tai neliäänisinä, tai kerrataan välillä aiemmin opittuja. Laulukursseja/opintojaksoja pidetään vuosittain äänenmuokkauksen kehittämiseksi ja ilmaisutaidon parantamiseksi ja pidämme uuden oppimisen näin jatkuvana prosessina.

Kuorolla on oma merkki ( v:sta 1960) , lippu (v:sta 1969) ja pöytästandaari (v:sta 1975). Merkin ja lipun/standaarin on suunnitellut opettaja Antti Sajaniemi Mikkelistä.

Kuoron peruslauluja ovat olleet Naiskuoroliiton laulut, mutta 2000-luvulla kuoron on erikoistunut mikkeliläisen opettajan, Pentti Halosen sävellyksiin. Pentti on säveltänyt Eino Leinon, Kaarlo Sarkian ja Aaro Hellakosken runoutta.

Kuoron ensimmäinen cd v. 2005 sisälsi Halosen lauluja näiltä kolmelta runoilijalta. Mukana oli useita nuoria solisteja.

Vuonna 2010 kuoro piti 60-vuotiskonsertin Mikaelissa. Se oli suuri ponnistus, mutta kannatti. Martti Talvela salissa oli hienosti yleisöä ja esiintyminen oli innostavaa. Kuoro oli teettänyt juhlaa varten uuden juhlapuvun, josta oli iloa silloin ja on edelleen.

Vuosi 2012 oli kuoron toiminnassa käänne, sillä saimme ystäväksemme oopperalaulaja, baritoni Juha Kotilaisen. Hänen osallistumisensa konsertteihin antoi meille uutta uskoa ja konserttien aiheet ovat muuttuneet Eino Leino ja Kaarlo Sarkia -kokonaisuuksiksi. Molemmista on myös cd-äänitykset, Eino Leino v. 2013 ja Kaarlo Sarkia v.2016.

Kuoronjohtaja Irja Halosella on suunnitelma kuoron 70-vuotisjuhlakonsertista. Toteutus kohdistuisi vuonna 2020.